Hoe verloopt een consult

bij uw podotherapeut

Hoe verloopt een consult

Dat is afhankelijk of u de eerste keer bij ons komt of voor een vervolgafspraak.

Hieronder kunt u lezen hoe de verschillende afspraken verlopen.

podotherapeutisch consult

Uw eerste consult

Meestal komt u bij ons op verwijzing van een huisarts, specialist of een paramedicus (fysiotherapeut, mensendieck of cesartherapeut).

Sinds september 2011 is de podotherapie echter voor u ook direct toegankelijk, (DTP). U heeft dan geen verwijzing meer nodig voor een consult bij een podotherapeut.

U maakt telefonisch of via de site of email een afspraak voor een van onze locaties. Wij vragen u bij uw eerste bezoek uw verzekeringspasje, legitimatie en eventuele verwijsbrief mee te nemen.

Bij het eerste gesprek nemen wij uw gegevens door en vragen wij naar uw ziektegeschiedenis. Zo kunnen wij een goed beeld krijgen van de oorzaak van de klachten. Aansluitend aan het eerste gesprek vindt een onderzoek plaats en daaruit volgt een advies. Dat advies kan uiteenlopend zijn van het geven van instructies voor therapie tot en met het aanmeten van hulpmiddelen zoals ortheses en inlegzolen. Ook kunnen wij in overleg met uw huisarts nagaan of een andere aanvullende therapie nodig is.

Voor hulpmiddelen zullen wij de kosten bij u opgeven zodat u weet waar u aan toe bent. Indien u besluit dit behandeltraject in te gaan wordt er direct met u een vervolgafspraak gemaakt. Een eerste bezoek duurt ongeveer 45 minuten. Na dit consult volgen één of meerdere vervolgconsulten, afhankelijk van uw situatie.

Naar aanleiding van dat vervolgconsult volgt een verslaglegging naar de verwijzer.

Indien u bij ons komt na september 2011, dus op hem moment van Directe Toegankelijkheid Podotherapie, volgt al na het eerste bezoek een verslag naar uw huisarts.

Vervolgafspraken

Deze kunnen ook weer telefonisch, via de site of email gemaakt worden, of direct bij een eerder consult. Voor de vervolgafspraak hoeft u uw verzekeringspas niet meer mee te nemen.

Algemene tips

  • Wees op tijd op uw afspraak. Wij streven ernaar om stipt op tijd te werken maar dan zijn wij wel afhankelijk van uw tijdige aanwezigheid.
  • Bent u toch verhinderd? Laat het ons tijdig weten via de e-mail of een van de onderstaande telefoonnummers.
Een afspraak die niet tenminste 24 uur van tevoren is afgemeld mogen wij in rekening brengen.


Breda, Rijsbergen, Ulvenhout en Zundert  : 076 – 56 56 889

Oosterhout : 0162 – 45 72 73