Ketenzorg voor mensen met
Diabetes Mellitus

De zorg voor chronische ziektebeelden zoals COPD , hart en vaatziekten en Diabetes Mellitus kenmerkt zich door de multidisciplinaire aanpak.
Verschillende zorgprofessionals nemen, een voor hun beroepsgroep specifiek deel van de zorg voor die patiëntgroep op zich, om zo in een keten van zorgverleners  kwalitatief hoogwaardige en zinnige zorg te leveren.

Wervenschot Podotherapie maakt deel uit van de ketenzorg rondom de Diabetes Mellitus-patiënt. In deze keten zijn de huisartsen, welke gezamenlijk tot 1 zorggroep behoren de verwijzer. Met betrekking tot de voetzorg vormt de podotherapeut de case manager. Dat betekent zoveel dat wij complicaties bij de mensen in kaart brengen, en voor de behandeling van de voeten een individueel behandelplan opstellen waarbij de samenwerking  met Medisch Pedicures centraal staat.

De podotherapeut heeft als taak de patiënt regelmatig te controleren en adviseren en de pedicurewerkzaamheden te monitoren. Indien de conditie van de voet hierom vraagt wordt het behandelplan aangepast. Deze intensieve manier van behandelen heeft er toe geleid dat er hoogwaardige multidisciplinaire zorg geleverd wordt.

Wervenschot Podotherapie is al sinds jaar en dag gesprekspartner van verschillende zorggroepen in de regio Midden-Brabant. Zo werken we nauw samen met Zorgroep Breda en Omstreken, Zorroo en Het Huisartsenteam.

Het belang van de samenwerking tussen podotherapeut en pedicure. De DM zorg uitgelegd!

Dit fimpje laat zien hoe belangrijk het is dat podotherapeuten en pedicures nauw samenwerken. Ook legt het duidelijk aan u uit hoe deze zorg gefinancieerd wordt.

Kortom een heldere uitleg over de zorg aan u! 

Blijf niet lopen met uw
lichamelijke problemen

Maak een afspraak bij een podotherapeut bij u in de buurt. 
Of stel eerst gewoon even wat vragen.