Ketenzorg

Samenwerking tussen zorgaanbieders

Waarom ketenzorg?

In Nederland, net als in andere Westerse landen, verandert de samenstelling van de zorgvraag en wordt de zorgvraag ook steeds complexer. We hebben te maken met een toename van het aantal mensen met één of meer chronische aandoeningen.

Samenwerking tussen aanbieders van verschillende soorten zorg, ketenzorg dus, wordt hierdoor een vereiste.

ketenzorg oosterhout samenwerking

Vooruitdenken bij zorgverlening en het gezamenlijk aanbieden van zorg, op een plek dicht bij de patiënt, leidt tot hogere kwaliteit. Effectieve ketenzorg vermindert bovendien de druk op specialistische ziekenhuiszorg in de toekomst.

Praktijk Wervenschot is een onderdeel in deze ketenzorg. Wij zijn nog in overleg met de Zorggroep ZORROO (Zorggroep Regio Oosterhout en Omstreken), zorggroep Het Huisartsenteam en zorggroep Breda en omstreken.

Hieronder kunt u een aantal folders downloaden:

zorgstandaard-diabetes-type2-zorgwijzer-ketenzorg

Diabetes type 2 zorgwijzer

In deze Diabetes Zorgwijzer vindt u alle informatie over zorg voor mensen met diabetes type 2.

Hoe wordt diabetes type 2 behandeld?

Wat kunt u van zorgverleners verwachten? Naar wie kunt u bij welke problemen worden doorverwezen? Wat wordt er van u verwacht?

Download hier de Diabetes Zorgwijzer.

zorgmodule-preventie-diabetische-voetulcera-2

Diabetische voetulcera

De Zorgmodule Preventie Diabetische Voetulcera sluit aan bij de moderne visie op de inrichting van preventie en zorg bij chronische ziekten.

Een integrale benadering wordt nagestreefd in de vorm van ketenzorg door multidisciplinair samenwerkende zorgverleners.

Download hier de zorgmodule preventie diabetische voetulcera.

Of bekijk de medische informatie voor patiënten bij Het Huisartsenteam.

De vergoeding van deze ketenzorg loopt veelal via de huisartsen, uw podotherapeut kan u hier meer over vertellen. Neem gerust vrijblijvend contact met ons op.